หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 คะแนนสอบนักเรียน ปีการศึกษา 2562
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 18_01_2020
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 05_01_2020
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 29_12_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 20_12_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 12_12_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 2_12_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 24_11_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 18_11_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 11_11_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 4_11_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 28_10_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 21_10_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 13_10_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 07_10_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 29_09_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 22_09_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 16_09_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม2 ม.3 09_09_2019
 คะแนนสอบนักเรียนปีการศึกษา 2561
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 01_03_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 22_02_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 15_02_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 08_02_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 01_02_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 25_01_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 18_01_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 11_01_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 05_01_2019
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 28_12_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 21_12_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 14_12_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 7_12_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 30_11_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 23_11_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 16_11_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 9_11_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 2_11_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 26_08_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 19_10_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 12_10_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 5_10_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 30_09_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 23_09_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 16_09_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 9_09_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 3_09_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 27_08_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 20_08_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ม.2 ม.3 11_08_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ป.3 ป.6 ม.3 31_07_2018
     คะแนนสอบนักเรียน ป.4 ป.5 ม.2 31_07_2018
 คะแนนสอบนักเรียนปีการศึกษา 2560
     คะแนนสอบนักเรียน 6_03_2018
     คะแนนสอบนักเรียน 28_02_2018
     คะแนนสอบนักเรียน 21_02_2018
     คะแนนสอบนักเรียน 10_02_2018
     คะแนนสอบนักเรียน 29_01_2018
     คะแนนสอบนักเรียน 23_01_2018
     คะแนนสอบนักเรียน 16_01_2018
     คะแนนสอบนักเรียน 10_01_2018
     คะแนนสอบนักเรียน 3_01_2018
     คะแนนสอบนักเรียน 25_12_2017
     คะแนนสอบนักเรียน 19_12_2017
     คะแนนสอบนักเรียน 12_12_2017
     คะแนนสอบนักเรียน 6_12_2017
     คะแนนสอบนักเรียน 27_11_2017